Biuletyn Informacji PublicznejMłodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce www.mos.ustka.pl
Projekt "MOS-t w przyszłość. Wypracowanie nowych form aktywizacji zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii"
Regulaminy
Dane teleadresowe
Dni i godziny otwarcia
Statut Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce
Kierownictwo i pracownicy
Psycholog
Pedagog
Rejestry i ewidencje
Przetargi
Oferty pracy
Status prawny
Organy MOS
Liczba miejsc
Dokumenty wymagane przy przyjęciu do placówki
2015/2016
Galeria
Szkoła Podstawowa nr 4
Program nauczania
Liczba oddziałów
Programy
Program wychowawczy
Program Profilaktyki
Ewaluacje i Sprawozdania
Ewaluacja zewnętrzna 2015
Sprawozdania z działalności MOS
Koła zainteresowań
Koło Teatralne
Koło Sportowe
Koło Akwarystyczne
Trening Alternatyw Życiowych
Klub Wolontariatu
Koło Wokalne
Koło Kulinarne
Doradztwo Zawodowe
MOSO-WIEŚCI
Majątek
stan na wrzesień 2017
Zarządzenia dyrektora
Uchwały Rady Pedagogicznej
Kontrola Zarządcza
Kontrole
wewnętrzne
zewnętrzne

 

Logo MOS WWW.MOS.USTKA.PL

 

Charakterystyka placówki

 

Od września 2017 roku Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce przeznaczony jest dla młodzieży uczęszczającej do klasy VI i VII Szkoły Podstawowej oraz klasy II i III Gimnazjum, jednak nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia.

 

Nabór do placówki trwa cały rok, Wychowankowie kierowani są do ośrodka na wniosek rodzica poparty orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydawanego przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Ośrodek nasz funkcjonuje w ramach polskiego systemu edukacji na poziomie szkoły podstawowej.

 

MOS w Ustce udziela pomocy młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym lub demoralizacją. Głównym problemem, z jakim trafiają do nas dzieci to trudności w nauce w szkołach rejonowych oraz nieumiejętność odnalezienia siebie w środowisku.

 

Posiadamy jeszcze wolne miejsca!

 

 

 

Informacja

o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ustce

 

W dniu 24 kwietnia 2018 roku, pozytywnie rozpatrzona została kandydatura Pana Marcina Lewandowskiego, który spełniał wszelkie niezbędne wymogi formalne oraz uzyskał najwyższą ilość punktów podczas rozmowy Kwalifikacyjnej.

                                                  Katarzyna Kawińska
                                                wicedyrektor MOS w Ustce

 

 

 

 

 

wersja do druku pobierz plik 

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 352488